Kobalt Elektriksel Yalıtımlı Çizme

1-Kobalt Elektrikçi Çizmeleri Hangi Malzemeden Üretilmektedir

Kobalt elektriksel yalıtımlı çizmeler elektriksel direnci yüksek birinci sınıf tabii kauçuk- sentetik kauçuk karışımından üretilmektedir. Karışım titizlikle kapalı ve açık karıştırıcılarda yapılmaktadır. Elektriksel olarak yalıtımlı ürünlerin özellikle yüksek gerilimlerde çalışılabilmesi için mutlaka elastomer yani kauçuktan imal edilmesi şarttır. Pu, Pvc, deri, tekstil vb. malzemeler yüksek gerilimler için elektriksel olarak yalıtım sağlayamazlar.

2- Kobalt Elektrikçi Çizmeleri Hangi Sertifikalara Sahiptir

Kobalt elektriksel yalıtımlı çizmeler TS EN 50321-1:2018, TS EN ISO 20345 ve TS EN ISO 20347 standartlarından sertifikalandırılmıştır. Emniyetli çizmeler (burun koruyucu ve taban koruyucu) S4 ve S5 kategorisindeyken iş çizmeleri OB kategorisindedir.

3- Kobalt Elektrikçi Çizmeleri EN 50321-1:2018’e Göre Hangi Sınıfları Kapsamaktadır

Kobalt elektriksel yalıtımlı çizmelerin tüm kategorileri Sınıf 0 10 kV AC, Sınıf 1 20 kV AC ve Sınıf 2 30 kV AC için sertifikalandırılmıştır.

4- Kobalt Elektrikçi Çizmeleri EN 50321-1:2018’e Göre Hangi Testlerden Geçmektedir

Kobalt elektriksel yalıtımlı çizmeler şirketin kendi bünyesindeki test laboratuvarında (Akreditasyon TÜRKAK AB1394-T) üretim ardından periyodik kontrol testlerine girer. imalatı yapılan çizmelerin tamamı testlerden geçmek zorundadır. Testlerden başarılı olarak geçen ürünler paketlenerek tüketicilere ulaştırılırken başarısız olan ürünler imha prosedürümüze göre imha edilir.

EN 50321-1:2018 testleri tamamen su içerisinde gerçekleştirilmektedir. Uygulanacak gerilim çizmenin tamamına uygulanmakta ve kaçak akım değerleri de 1mA hassasiyetle testler süresince kontrol edilip kaydedilmektedir.

5- Kobalt Elektrikçi Çizmeleri ile 36 kV AC Yüksek Gerilim Tesislerinde Çalışılabilir mi

Kobalt elektriksel yalıtımlı çizmeler yüksek gerilim tehlikesi olan ortamlar için öncelikle EN 50321-1:2018’e göre Class 2 sertifikası için 30 kV AC gerilimde su içinde test edilmektedir. Test süresince Kobalt çizmelerde maksimum kaçak akım ortalama 7,5 mA olmaktadır. (EN 50321-1:2018 maksimum kaçak akım sınırı 18 mA) 

EN 50321-1:2018’e göre su içerisinde test edilerek başarılı olan Kobalt çizmeler ikinci bir teste girmektedir. Bu test ASTM ve EN 50321 test metotlarının harmanlanması ile oluşturulmuştur. Taban gerilim testi olarak adlandırdığımız kuru ortam testinde çizmeler iletken levhaya oturtulur ve iç kısımları iletken çelik bilyeler ile en yüksek açıklığa kadar doldurulur. 50 kV AC gerilim en az 60 saniye süre ile çizmelerin içinde yer alan çelik bilyelere uygulanır. Çizme tabanında bir delinme ve/veya hasar verici boşalma olmamalı ayrıca test süresince kaçak akım değeri 3-4 mA değerini aşmamalıdır. (ASTM metot 18 kV AC taban testinde kaçak akım değeri 1mA) 

Yukarıda yer alan iki testide başarı ile geçen Kobalt elektriksel yalıtımlı çizmeler her kategorisi için yüksek gerilim ortamında da kullanılabilmektedir.

6- Kobalt Elektrikçi Çizmeleri EN 50321-1:2018 Standardına Göre Neden Sınıf 4 Değil

Kobalt elektriksel yalıtımlı çizmeler EN 50321-1:2018 standardına göre şu an için maksimum Class 2 yani 30 kV AC tüm gövde testinden sertifika edilmiştir. Söz konusu durum ergonomik kaygılar sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Şayet EN 50321-1:2018’e göre Class 4 ürün üretilecek olsa ürünün su içerisinde tüm yüzeyinde 50 kV AC gerilime dayanabilmesi gerekmektedir. 50 kV AC gerilime dayanabilecek bir çizmenin dış ortam şartları da dikkate alındığında kalınlığının en az 5,5-6 mm olması gerekmektedir. Söz konusu problem sadece Kobalt çizmeler için değil tüm dünya üreticileri için de geçerlidir. 50 kV AC gerilime dayanabilen ayak giyeceğinin ergonomik tüm kaygılardan uzak, oldukça ağır ve kullanışsız olacağı bir gerçektir. Bu sorunlar sebebiyle tasarım A ve B elektriksel yalıtımlı ayakkabıların saya bileşenleri deri vb. malzemelerden imal edilmektedir. 

Üretici olarak bizlerin hem ergonomik kaygıları hem de iş güvenliği risklerini dikkate almamız zorunludur. Bu sebeple Kobalt elektriksel yalıtımlı çizmeler iki metoda göre elektriksel testlerden geçirilmekte ve yüksek gerilimin oluşturabileceği tehlikeleri de önlemeyi amaçlamaktadır . EN 50321 standardına göre suyun içinde elektriksel testlerden geçen Kobalt çizmeler ayrıca kuru ortam ASTM metoduna göre 50 kV AC taban testlerinden geçirilmektedir.

7- Kobalt Elektrikçi Çizmeleri Üzerinde Yer Alan İşaretlemeler Ne Anlam ifade Eder 

Dış kısımda yer alan çift üçgen işareti ürünün EN 50321-1:2018’ e göre ilgili kategori ve sınıftan sertifikalandırıldığını ifade eder. Burada örneğin Sınıf 2 yazıyorsa o ürün 20 kV AC gerilimde su içinde en az 60 saniye doğrulama ve 30 kV AC gerilimde de dayanım testine girmiştir . 

Parti numarası, ürünün parti ve grup sayısını üretim tarihi de üretimin ve periyodik elektriksel testlerin yapıldığı tarihi ifade etmektedir. 

Çizmelerin sayasında yer alan seri numarası (Örneğin 007740) ürünün kimlik numarası mahiyetinde olup sadece o ürüne ait olmak kaydıyla elektriksel testlerin takip edilebilirliğini sağlamaktadır. Ürünün hangi gerilimde ve tarihte test edildiğini , kaç mA akım kaçırdığını öğrenmek için laboratuvarımıza ilgili ürünün seri numarasını ve parti numarası-üretim tarihini vermeniz gerekmektedir.

8- Kobalt Elektrikçi Çizmeleri Test Periyotları Nedir, Kullanım Ömrü Nedir 

Kauçuk ürünlerin depo ömrü maksimum 10 yıl olup bu süre ortam şartlarına göre azalabilmektedir. Kullanım ömrü ise tamamen kullanıcıya bağlı olup ürünün petrol, asit vb. kimyasallardan korunmasına göre değişmektedir. Kullanımdaki çizmelerin test süreleri EN 50321-1:2018 ‘e göre en fazla 1 yıldır. Test edilmemiş veya kullanım süresinde şüphe oluşmuş çizmeleri kullanmayınız ve akredite laboratuvarlarca test ettiriniz.

9- Kobalt Elektrikçi Çizmeleri Kullanmak Tek Başına Yeterli Bir Önlem Olur Mu 

Kişisel koruyucu donanımlar kesinlikle tek başlarına yüzde yüz koruma sağlamaz. KKD kullanıcıları Kobalt çizmeleride diğer kişisel koruyucu donanımlarla birlikte kullanmalıdır.